Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

petitpantalon
4023 1037 420
Królowa Poświatowska !

January 18 2015

petitpantalon
mój dom jest teraz pełen zasadzek
lepiej nie przychodź do mojego domu
są tam moje usta czerwone jak pamięć
i moje ręce — zwierzęta o sierści zwinnej
i moje oczy — latarnie na morzu
i krzyk moich oczu bo czas pochmurny
i tuż przy drzwiach stoją moje nie obute stopy i żebrzą
i cały pokój jest chłodny od lęku
i ciemny od pragnienia
— królowa Poświatowska
Reposted frommathema mathema viacytaty cytaty
petitpantalon
'wszyscy zaczynaliśmy jako nieznajomi. często kończymy jako nieznajomi.'
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
petitpantalon
chcę zdarzyć się
tobie
jeszcze jeden raz
— Kaja Kowalewska
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty

January 17 2015

petitpantalon
2026 1b18 420

January 13 2015

8663 d3e2 420
Reposted fromvolley volley
8655 da44 420

brawopolska:

<3<3<3

Reposted fromvolley volley
9528 5285 420
Reposted fromnikotyna nikotyna viaruinyourday ruinyourday

December 15 2014

9955 d431 420
Reposted fromamatore amatore

October 09 2014

petitpantalon
0696 4c6a 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viawildnesshearts wildnesshearts

October 04 2014

petitpantalon
Reposted fromxalchemic xalchemic viapunkahontaz punkahontaz

September 27 2014

petitpantalon
Reposted fromnefretete nefretete viacytaty cytaty
petitpantalon
1082 e670
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
2564 6829 420
Reposted fromirmelin irmelin

September 04 2014

petitpantalon
7033 9dbf 420
Reposted fromorchis orchis viaarosraro arosraro
petitpantalon

April 23 2014

petitpantalon
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty

April 19 2014

petitpantalon
6127 1d00 420
Reposted fromsiara siara viairmelin irmelin
petitpantalon
4000 686c
Reposted fromsosna sosna viasiatkareczka siatkareczka
petitpantalon
2127 d5d9
Reposted fromscorpix scorpix viaruinyourday ruinyourday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl