Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2014

petitpantalon
petitpantalon
Co z tego, że mamy XXI wiek i coraz lepsze technicznie cywilizacje, kiedy nie potrafimy dotrzeć do drugiego człowieka, a rozwój emocjonalny i duchowy większości ludzi pozostaje w epoce kamienia łupanego
— Woody Allen
Reposted fromViins Viins viasiatkareczka siatkareczka

April 18 2014

6911 eed1 420

yumchocolatemilk:

OMG WHAT

Reposted fromdavid-10inch david-10inch viairmelin irmelin
petitpantalon
petitpantalon
potem znów siedzę na łóżku i przelatuje
przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem
pojmuję.
potem zabraniam sobie myślenia.
istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski

April 17 2014

petitpantalon
0917 a6f7 420
Reposted fromlittlefool littlefool viairmelin irmelin
petitpantalon
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia
— J.Pilch
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
petitpantalon
Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy:
'Jak ten czas szybko mija!' – a to my mijamy.
— Stanisław Jachowicz
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacytaty cytaty
petitpantalon
6386 d815 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viailovemovies ilovemovies

April 16 2014

petitpantalon
Wiesz, że komuś zależy, jeżeli ogląda filmy i czyta książki, które mu zalecaliśmy.
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viairmelin irmelin
petitpantalon
Kiedy nie można dodać dni do swojego życia, trzeba dodać życia swoim dniom.
Reposted fromupswing upswing viacytaty cytaty
petitpantalon
Nie ma większej niena­wiści, niż zrodzo­na z bliskości. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromkonwalia konwalia viaMissMurder MissMurder

April 10 2014

petitpantalon
Mówiła sobie, że dzisiaj wydarzy się coś cudownego... że kiedy zadzwoni telefon, odbierze dobrą wiadomość, która zmieni jej życie... albo że w skrzynce na listy znajdzie jakąś niespodziankę. Zawsze przychodziły same reklamówki, telefon dzwonił pomyłkowo, a kiedy rozlegało się pukanie, to sąsiad czegoś potrzebował.
— Flannie Flagg, 'Smażone zielone pomidory'
Reposted byvaglover vaglover

April 09 2014

petitpantalon
Nie sprawię byś chciał
Dzielić ze mną mój świat
— Łzy, 'Gdybyś był'
petitpantalon
Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.
— Antoine de Saint-Exupéry- "Mały Książę"
Reposted fromborn2die born2die viacytaty cytaty

April 08 2014

petitpantalon
8412 60de 420
Reposted fromcorvax corvax viaVerdeLemon VerdeLemon
petitpantalon

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaVerdeLemon VerdeLemon
petitpantalon
  Jak dobrze 
  Mogę zbierać 
  jagody w lesie 
  myślałem 
  nie ma lasu i jagód.

  Jak dobrze 
  Mogę leżeć 
  w cieniu drzewa 
  myślałem drzewa 
  już nie dają cienia.

  Jak dobrze 
  Jestem z tobą 
  tak mi serce bije 
  myślałem człowiek 
  nie ma serca.

— Tadeusz Różewicz, "Jak dobrze"
Reposted fromcarly carly viaserowyksiezyc serowyksiezyc
petitpantalon
5373 cf4b 420
Reposted fromkarahippie karahippie viachokkie chokkie

April 07 2014

0165 8fb5 420
Reposted fromtayfun tayfun viatootsietoots tootsietoots
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl